zo!Diva bestaat uit: Elvira Bronkhorst, Emil Glanzer, Esther Hupkes (niet op foto), Judith Keuper, Willy Rugers en Rachel Walraven 

 

ElviraEmil zodivaimage.pngWilly1Rachel Walraven

 

zo!Diva is een groepje Duivenaren, die de gemeente Duiven op de kaart wil zetten.

Het werd opgericht op 30 mei 2012. Aanleiding was de 50-jarige verjaardag van Lijst 7, een groep vrouwen die op 30 mei 1962 een partij opgericht hebben in gemeente Duiven en al snel de geuzennaam "De Wilde Vrouwen van Duiven" meekreeg.

Op 30 mei 2012 wilde zo!Diva Duiven herinneren aan deze vrouwen op een ludieke manier. We boden een mand met geraniums aan de locoburgemeester en wethouder Sjef van Groningen aan, die zo!Diva enthousiast ontving. Sindsdien is zo!Diva in gesprek met de wethouder over de uitvoering van haar plannen.

Op 23 augustus 2013 werd zo!Diva vastgelegd als stichting bij notaris Hekkelman.

stichting

Speerpunt

Het belangrijkste speerpunt op dit moment is het DuivenPad, wat zo!Diva op 13 oktober 2013
(13-10-'13) opent. Een interactieve wandeling die in gemeente Duiven gelopen kan worden voor diverse doelgroepen.

 

lijst7